Tiểu cảnh sân thượng, tranh phù điêu

Những tác phẩm bonsai, thác nước và hồ cá trên sân thượng, cùng với những tác phẩm tranh phù điêu, tranh sỏi là những tác phẩm chúng tôi mới thực hiện và hoàn thiện thân gởi khách hàng kham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *